Betlejemskie Światło Pokoju

fot. Zbigniew Krystyński

Dziś, 19 grudnia do naszej parafii dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazali je naszej wspólnocie parafialnej, przedstawiciele Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.

Betlejemskie Światło Pokoju od ponad 30 lat zapalane jest co roku przez skautów od ognia palącego się wiecznie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie płomień niesiony jest w wielkiej sztafecie przez kraje na wszystkich kontynentach.

Światło jest symbolem pojednania między narodami, a celem akcji jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju.

19 grudnia 2021|