41. rocznica Porozumień Sierpniowych

fot. Jakub Radożycki

Minęło 41 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych, będących wielkim zwycięstwem na drodze ku wolnej Polsce i upadkowi komunizmu. Był to moment historii w którym narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z jego obecnymi członkami, reprezentującymi Region Podkarpacie; przedstawicielami władz samorządowych i środowisk patriotycznych, wspólnotą parafialną i mieszkańcami Sanoka, modliliśmy się 31 sierpnia br. podczas wieczornej Mszy Świętej, wspominając rocznicę tych wydarzeń.

Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Roman Froń, który wygłosił także okoliczne kazanie, w koncelebrze z ks. prałatem Andrzejem Skibąks. Waldemarem Gawronem, ks. Sławomirem Jakubowskim oraz ks. Pawłem Franusem

Przed naszym kościołem znajduje się tablica upamiętniająca powstanie „Solidarności”. Zapisano na niej wymowne słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości”. Po Mszy Świętej złożone zostały przed nią wiązanki kwiatów. Odmówiono również modlitwę w intencji Ojczyzny oraz odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma”.


Galeria zdjęć

Msza Święta w intencji Ojczyzny w 41. rocznicę Porozumień Sierpniowych, 31.08.2021 r. godz. 18.00

fot. Jakub Radożycki

 

31 sierpnia 2021|