Chrystus Zmartwychwstał! – życzenia dla parafian

„Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie;
potem z Tobą królowanie. Alleluja, Alleluja”.

W dniu tak radosnym dla każdego chrześcijanina,
w dniu triumfu Pana życia nad śmiercią, piekłem i szatanem,
życzymy wolności ducha od lęku i zniewalającego zła, radości i uśmiechu wynikających z tego,
że Jezusa Zmartwychwstałego nikt i nic nie pokona oraz niezachwianej pewności,
że idąc Jego śladami dojdziemy tam, gdzie On króluje w chwale.
Na zwykłą codzienność życzymy zdrowia, pogody ducha, miłych spotkań z bliźnimi,
cierpliwości w strapieniach i doświadczeniach, nadziei, która daje siłę w codziennych zmaganiach.
Płaczącym niech Pan Jezus otrze łzy, samotnym osłodzi ciężką dolę, ubogich podtrzyma w zniechęceniu,
niewierzącym udzieli skarbu wiary, a niedowiarkom rozwieje chmury wątpliwości.

„Tego dnia wielkanocnego chwal każdy Syna Bożego”.
Wesołego ALLELUJA

życzą duszpasterze sanockiej fary.

4 kwietnia 2021|