św. Józef – z ojcowskim sercem

fot. Zbigniew Krystyński

„Józef, człowiek sprawiedliwy
jako mąż Maryi dan,
Skromny, mężny i troskliwy
szedł wypełnić Boży plan.
W posłuszeństwie natchnień Bożych
oddał Stwórcy wielką cześć,
wraz z Józefem dźwięk pochwalnych
hymnów, Bogu chciejmy nieść.
Niech Józefa wstawiennictwo
daje ojcom męstwa wzór,
pełniąc swoje posłannictwo
wiedzie w szczyty nieba gór.”
~ z pieśni do św. Józefa

19 marca wspominamy w liturgii Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tegoroczne święto jest niezwykle podniosłe, ponieważ odbywa się w ustanowionym przez Papieża Franciszka „Roku Świętego Józefa”. Ojciec Święty 8 marca ubiegłego roku, z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego przedstawił list apostolski zatytułowany „Patris corde”, w którym zaznaczył rolę Świętego Patrona w Kościele. –  Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności – zapisał w liście Ojciec Święty.

Święty Józef odegrał istotną rolę w Dziele Zbawienia, jako opiekun Jezusa i mąż Bożej Rodzicielki. To również jeden z najbardziej milczących świętych, bowiem w Ewangelii nie zapisano ani jednego Jego słowa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot.

Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny to także patron cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Z tej okazji w dzień Uroczystości Świętego Józefa, jak co roku gromadzimy się w naszej świątyni wraz z członkami sanockiego Cechu Rzemiosł Różnych, aby podczas Eucharystii dziękować za otrzymane łaski oraz wypraszać Boże błogosławieństwo dla wszystkich rzemieślników, przedsiębiorców, ludzi pracy i rzemiosła oraz ich rodzin. Msza Święta w ich intencji była sprawowana 19 marca br. o godzinie 10.00. Przewodniczył jej ks. dziekan Roman Froń, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

List „Patri corde” Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Katolickiego (kliknij)

Galeria zdjęć – Msza Święta w Uroczystość św. Józefa (fot. Zbigniew Krystyński):

 

20 marca 2021|