Adoptuj życie

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”
~ z Ewangelii wg św. Łukasza

W czwartek, 25 marca obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia Słowo Boże skierowało nas do Nazaretu, gdzie Archanioł Gabriel został posłany do Maryi by zwiastować jej: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida”. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się z ustanowionym przez Episkopat Polski Dniem Świętości Życia. Tego dnia, spoglądamy nie tylko na własne życie, ale również patrzymy na bezbronnych, poczętych ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada.

Dzień Świętości Życia jest odpowiedzią na słowa świętego Jana Pawła II zapisane w Encyklice „Evangelium Vitae”: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota”. Odpowiedzią na te słowa jest również Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, do której przystąpiła grupa naszych parafian. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas wieczornej Mszy Świętej nasi parafianie wypowiedzieli rotę przyrzeczenia Duchowej Adopcji, zobowiązując się do codziennej modlitwy przez okres dziewięciu miesięcy.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy. Przez ten okres, zobowiązani odmawiają jedną tajemnicę różańcową, którą poprzedza specjalnie sformułowana modlitwa w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy dołącza się dowolnie wybrane postanowienie. Każdy może się podjąć tego dzieła. Więcej o Duchowej Adopcji można przeczytać pod linkiem: www.duchowa-adopcja.pl

Tekst codziennej modlitwy w dziele Duchowej Adopcji:

„Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka,
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25.03.2021, Msza Święta o godz. 18.00 (fot. Zbigniew Krystyński):

 

28 marca 2021|