Majówka nie tylko w kościele – litania przy kapliczce…

Miesiąc maj kieruje nasze oczy na postać Matki Bożej. W naszej świątyni rozbrzmiewa śpiew Litanii Loretańskiej. Czy tylko w kościele? Na terenie naszej parafii są takie miejsca, gdzie można usłyszeć wspólną modlitwę litanią do Matki Bożej. Chodzi o kapliczki. Gdzie zatem można pójść?

1. Kapliczka na ul. Berka Joselewicza: możliwość uczestnictwa w modlitwie o godz. 19.00.

2. Kapliczka na ul. Konarskiego: możliwość uczestnictwa w modlitwie godz. 19.00-20.00.

3. Kapliczka na ul. Płowieckiej: możliwość modlitwy o godz. 19.00.

4. Kapliczka na ul. 1000-lecia: możliwość modlitwy o godz. 18.00-18.30.

5. Kapliczka przy domu prywatnym na ul. Zapolskiej.

6. Kapliczka przy domu prywatnym na ul. Nałkowskiej.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy litanią do Matki Bożej. Godziny modlitw mogą być zmienne, dlatego prosimy o ewentualne rozeznanie czy dana godzina jest właściwa (czasem może to być pora wcześniejsza lub nieco późniejsza). Przypominamy także, aby wspólnej modlitwie towarzyszyło bezpieczeństwo i troska o zdrowie własne oraz drugiego człowieka.

Królowo Polski, módl się za nami!

x.M.S.

fot. ks. M. Sławiński

11 maja 2020|