Zmarł Tadeusz Pióro, były burmistrz Sanoka

21 kwietnia po ciężkiej chorobie zmarł Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka w latach 2014-2018, nasz parafianin.

Tadeusz Pióro (ur. 29 października 1956 w Kielcach) – polski biolog, epidemiolog, samorządowiec, od 2010 do 2014 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, od 2013 do 2014 członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, od 2014 do 2018 burmistrz Sanoka. Od listopada 2019 r. dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie

Urodził się w Kielcach jako syn Henryka i Heleny. Ukończył studia biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał uprawnienia specjalisty I stopnia z epidemiologii, II stopnia z higieny. Od 1979 podjął pracę w Inspekcji Sanitarnej. Na początku lat 90. był zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. 1 września 2004 został dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie i równolegle Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie. Ukończył dwuletnie studia podyplomowe w zakresie „Zdrowia Publicznego” w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Był kierownikiem specjalizacji dla ponad 30 pracowników służby zdrowia z województwa podkarpackiego.

Do 2005 był członkiem rady nadzorczej Fundacji Zdrowia Na Rzecz Szpitala w Sanoku.

W latach 2010-1014 radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji, był członkiem Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

27 maja 2013 został członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W wyborach samorządowych w 2014 startował ponownie do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uzyskując mandat radnego. Jednocześnie ubiegał się o urząd burmistrza Sanoka. W dniu 28 listopada 2014 objął mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który został wygaszony 3 grudnia 2014 w związku z objęciem funkcji burmistrza Sanoka.

8 grudnia 2014 złożył ślubowanie i został formalnie zaprzysiężony na urząd burmistrza miasta Sanoka; jednocześnie

Tadeusz Pióro został wybrany przez Radę Miasta Sanoka delegatem do Związku Miast Polskich.

19 listopada 2019 został p.o. dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.

Mieszkał w Sanoku, był żonaty, miał syna i córkę.

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi (postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 9 marca 2010 na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2001),
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”,
 • Medal za Zasługi dla Ochrony Przyrody (2015),
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” (2016, za wspieranie pracy harcerskiej),
 • Medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (2016),
 • Srebrna odznaka honorowa TG „Sokół” w Sanoku (2017),
 • Medal okolicznościowy Święta Policji w Sanoku (2017),
 • Jubileuszowa Złota Odznaka z okazji 95. rocznicy powstania Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (2017),
 • Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego burmistrza / prezydenta województwa podkarpackiego w kadencji 2014-2018 oraz w powiązaniu z tymże nagroda Prezydenta RP Andrzeja Dudy w postaci wiecznego pióra dla Laureata XVIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej,
 • W 2019 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

21 kwietnia 2020|