Wejść do Wieczernika… – Wielki Czwartek

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
(J 
15,12)

Święte Triduum Paschalne zostało rozpoczęte… Wielki Czwartek skupia naszą uwagę na wydarzeniach, które miały miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy… W dniu dzisiejszym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, Kapłaństwa oraz miłości bliźniego.

Tegoroczne obchody uroczystości paschalnych mają szczególny charakter, ponieważ odbywają się bez udziału wiernych z powodu pandemii koronawirusa. Dzięki dostępnym środkom masowego przekazu Wierni mogą łączyć się na modlitwie ze swymi duszpasterzami.

Uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej, w której wzięli udział wszyscy Kapłani posługujący w naszej sanockiej farze, przewodniczył Ksiądz Proboszcz Roman Froń. W wygłoszonej homilii, Ksiądz Proboszcz podkreślił szczególną rolę Eucharystii w życiu chrześcijanina oraz kapłana czasów współczesnych. Wśród niebezpieczeństw, które grożą księżom dzisiaj, Ksiądz Dziekan wymienił letniość oraz pójście na kompromis w życiu codziennym. Zachęcił także do modlitwy w intencji wszystkich kapłanów. Na zakończenie Mszy Świętej obecni księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

W tym szczególnym czasie módlmy się razem o wygaszenie panującej pandemii oraz w intencji wszystkich kapłanów.

ks. Mateusz Sławiński
fot. Zbigniew Krystyński, Jakub Radożycki

9 kwietnia 2020|