Ks. prał. Krzysztof Chudzio biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej

3 kwietnia o godz. 12.00 w kaplicy Domu Biskupiego w Przemyślu rozpoczęła się pierwszopiątkowa modlitwa Anioł Pański w intencjach Archidiecezji Przemyskiej, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Po modlitwie, w której – poprzez transmisję Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radia Fara” – duchowo łączyli się kapłani i wierni całej Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup ogłosił nominację biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej:

Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietna 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczucia NMP w Jasienicy Rosielnej biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

Przyjmujemy decyzję Ojca Świętego z wdzięcznością i radością. Cieszymy się, że w osobie Biskupa Nominata Archidiecezja otrzymuje Pasterza, który przez wiele lat swojej kapłańskiej posługi gorliwie służył Kościołowi, tak w Polsce, jak i za jej granicami. Pełnił wiele funkcji, zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych, przez które został dobrze przygotowany do czekających go nowych zadań.

Z racji na aktualną sytuację data przyjęcia przez Biskupa Nominata święceń biskupich zostanie podana w późniejszym terminie.

Wraz z Księdzem Arcybiskupem Józefem, Biskupem Stanisławem, Kapłanami i wiernymi naszej Archidiecezji otaczamy Biskupa Nominata Krzysztofa gorącą modlitwą, prosząc o dary Ducha Świętego, by owocnie mógł wypełnić nowe obowiązki pasterskie. Niech Maryja, Niepokalana Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasza, będzie mu wspomożeniem i przewodniczką w posłudze biskupiej.

Biskup Nominat powiedział, że bardzo przeżywa tą sytuację, zdając sobie sprawę, jak wielkim jest urząd biskupa i czując się „po stokroć niegodnym tego urzędu” – Nigdy nie myślałem, ani nawet w myślach mi nie przychodziło, by taki urząd pełnić, ale jeśli taka jest Wola Boża, to w tej niegodności myślę, że Pan Bóg sobie ze mną poradzi. Natomiast też chcę być posłuszny Kościołowi. Sam się o tym przekonałem i klerykom starałem się przekazywać, że nieposłuszeństwo wobec Kościoła zawsze to droga donikąd.

Nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej nawiązał również do zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, bo wezwanie go do biskupstwa było w niedalekim czasie od tej uroczystości – Zrozumiałem wtedy, że to nie tylko chodzi o tę wiadomość przerastającą mnie, ale też o postawę „Niech mi się stanie”. Chciałbym tak to uczynić, jak uczyniła Maryja: Nie „ja to zrobię”, ale „niech mi się stanie”. Chcę być też posłuszny Ojcu Świętemu, zwłaszcza, że utkwił mi w pamięci bardzo niedawny obraz Ojca Świętego Franciszka samotnego na tym wielkim placu, zatroskanego o świat w modlitwie. Pomyślałem wtedy, że nie wolno nie odpowiadać pozytywnie, ale ufam, że Pan Bóg wspomoże w tym działaniu.

Ks. Krzysztof Piotr Chudzio ur. 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Pochodzi z parafii pw. NMP Królowej w Buszkowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu i zdaniu matury, w roku 1982 rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1988 uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjąć 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk bp Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracować jako wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie. W roku 1989 rozpocząć pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił w tamtejszej diecezji funkcję Wikariusza Generalnego, kanclerza kurii oraz sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego. Po siedemnasto- letnim pobycie na Ukrainie w roku 2005 powrócił do pracy w rodzinnej diecezji. Do roku 2006 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz pomagał w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej. W Sądzie Metropolitalnym pełnił funkcję notariusza. W latach 2006-2015 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W dniu 22 sierpnia 2015 został mianowany proboszczem parafii po. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Równocześnie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu domaradzkiego. 17 kwietnia 2015 roku został mianowany Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

3 kwietnia 2020 r. papież Franciszek mianował ks. prał. Krzysztofa Chudzio biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

źródło: przemyska.pl

6 kwietnia 2020|