Przyjdź Panie Jezu

Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Naturalnym czasem oczekiwania w kalendarzu liturgicznym jest Adwent. W naszej parafii w tygodniu sprawowane są dwie msze o Matce Bożej. Roraty odprawiane są o godzinie 6.00 i 18.00. Podczas wieczornej Eucharystii gromadzą się dzieci, które podczas kazań wsłuchują się w opowieści o kardynale Stefanie Wyszyńskim

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywam Cię.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź, Jezu, pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź, o Jezu, bo już czas !

Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

fot. Jakub Radożycki

13 grudnia 2019|