Dotknąć się płaszcza Jezusa… – spotkanie dla Rodziców dzieci klas trzecich

,,Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa” (Mk 5,28)

Słowa te były myślą przewodnią piątkowego spotkania formacyjnego dla Rodziców dzieci, które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie otworzyła refleksja nad fragmentem Ewangelii zaczerpniętym z Mk 5, 25-34. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z symbolicznym gestem ,,uchwycenia płaszcza Jezusa”. Rodzice podchodząc do Najświętszego Sakramentu mogli w chwili cichej modlitwy polecać swoje wspólnoty małżeńskie, rodziny, dzieci, sprawy życia codziennego… Wspólną modlitwę zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W naszej wspólnej modlitwie polecajmy Wszystkich zaangażowanych w przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej.

Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami!

ks. Mateusz Sławiński
fot. Zbigniew Krystyński

9 listopada 2019|