Sanoczanie ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W wielu miejscach w kraju, w tym również w Sanoku odbywały się uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa sprzed 79 laty.

Sanockie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katynia organizowane przez Związek Sybiraków rozpoczęły się na cmentarzu centralnym. Zebranych pod „Krzyżem Katyńskim”, w historię tych wydarzeń wprowadziła harcmistrz Krystyna Chowaniec. Następnie przedstawiciele władz miejskich i środowisk patriotycznych złożyli kwiaty.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na Placu św. Jana. Tam głos zabrał Mieczysław Brekier, prezes koła terenowego Związku Sybiraków. Również i w tym miejscu, pod Pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę złożono wiązanki kwiatów.

O godzinie 18.00 w naszym kościele odbyła się msza święta w intencji pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz innych miejscach kaźni na Wschodzie. Koncelebrowali ją kapłani: ks. dziekan dr Roman Frońks. Waldemar Gawron oraz ks. Tomasz Podolak. Na zakończenie Eucharystii senator Alicja Zając, na ręce harcmistrz Krystyny Chowaniec oraz wiceburmistrza Pawła Hydzika, przekazała podjętą przez Senat uchwałę upamiętniającą ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin.

Ostatnią częścią obchodów było złożenie wiązanek pod tablicą „Golgota Wschodu”. W uroczystości udział wzięli m. in.: Senator RP Alicja Zając, przedstawiciele władz samorządowych: powiatu – na czele ze starostą sanockim Stanisławem Chęciem, miasta – w osobach wiceburmistrzów: Grzegorza Korneckiego i Pawła Hydzika oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Kozaka, gminy – na czele z wójt Anną Hałas, harcerze, delegacje i poczty sztandarowe reprezentujące środowiska patriotyczne, młodzież sanockich szkół podstawowych, parafianie, mieszkańcy Sanoka.

fot. Zbigniew Krystyński:

fot. Jakub Radożycki:

14 kwietnia 2019|