Ks. Prałat Andrzej Skiba Honorowym Obywatelem Sanoka

Ks. prałat dr Andrzej Skiba oraz hm. Krystyna Chowaniec zostali Honorowymi Obywatelami Miasta Sanoka. Tytuł ten na wniosek burmistrza Tadeusza Pióro przyznała stosowną uchwałą Rada Miasta Sanoka. Nowi Honorowi Obywatele Sanoka zostali odznaczeni podczas uroczystej sesji, która miała miejsce w czwartek, 5 kwietnia w Sali Gobelinowej Zamku Królewskiego w Sanoku.

Na uroczystość przybyli znamienici goście, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, radni, przedstawiciele różnych instytucji, służby mundurowe, harcerze, rodzina i przyjaciele wyróżnionych.

Uroczystości rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Sanoka Zbigniew Daszyk, witając przybyłych gości. Laudacje, przedstawiające postacie uhonorowanych wygłosili wiceburmistrzowie: Stanisław Chęć i Edward Olejko. Odczytany i wręczony został akt nadania tytułów, a następnie głos zabrali wyróżnieni.  Po nich głos zabrali zaproszeni goście. Gratulacje i życzenia składali kolejno: gospodarz miasta Tadeusz Pióro, Wiceburmistrzowie: Edward Olejko i Stanisław Chęć, skarbnik Bogdan Florek; Poseł  Piotr Uruski; tato harcmistrz Krystyny Chowaniec; Poseł Andrzej Matusiewicz; Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska; Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz; Starosta Sanocki Roman Konieczny, Wicestarosta Wacław Krawczyk, Członek Zarządu Andrzej Chrobak, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Och; w imieniu Honorowych Obywateli Sanoka ks. prałat Feliks Kwaśny; Wójt Gminy Sanok Anna Hałas. Listy do wyróżnionych skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca oraz Rektor PWSZ w Sanoku doc. dr Elżbieta Cipora.

Nie zabrakło też tradycyjnego „Sto lat” i okolicznościowego tortu. Uroczystości uświetnił występ zespołu „Animato” kierowany przez dr Monikę Brewczak.  Po zakończeniu oficjalnej części był czas na pamiątkowe wpisy do księgi, a także złożenie osobistych gratulacji przez przybyłych przyjaciół, gości i znajomych uhonorowanych.

6 kwietnia 2018|