4 Niedziela Wielkanocy – 22 kwietnia 2018.

  1. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu zawiadamia, że w dniu 19 maja 2018 r. (sobota) w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godzinie 10.00 otrzymają święcenia kapłańskie nasi diakoni, wśród których znajduje się również nasz Parafianin – diakon Szymon Kot. Z tej okazji Rektorat poleca Szymona naszej modlitwie i prosi „gdyby ktoś z wiernych wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej się udzieleniu mu święceń, jest zobowiązany w sumieniu poinformować o tym Duszpasterza parafii lub Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu”. Dziękując Bogu za wielki dar kapłaństwa, módlmy się gorąco w intencji naszego diakona, podobnie jak i diakona Jakuba Jakubowskiego, który w okresie Wielkiego Postu posługiwał w naszej parafii, a których Kościół zamierza, jak ufamy zgodnie z wolą Chrystusa Pana, obdarzyć godnością kapłańską. 10 maja, we czwartek, rozpoczniemy odpowiednią nowennę przed święceniami kapłańskimi.

  2. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Dziś o godzinie 17.30 nabożeństwo, podczas którego modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, tak męskie jak i żeńskie.

  3. W poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych, głównie we Mszy świętej popołudniowej, o 18.00.

  4. We środę Święto św. Marka Ewangelisty. W tym dniu przypada także rocznica śmierci Sługi Bożego Wojciecha Baudisa, jezuity. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele Ojców Jezuitów, w Starej Wsi. Modlimy się o jego beatyfikację.

  5. W kwietniu po nagrodę do Pana Boga odeszli z naszej parafii: Edmund Derwisz, Maria Dąbrowska, Danuta Miciak. Niech odpoczywają w pokoju. W tym roku zmarło już 32 osoby. Ochrzczonych bądź też już zapisanych do chrztu jest 27 dzieci. Widać deficyt urodzin. Podobnie było w ubiegłym roku.

  6. Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia oraz Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku gorąco i serdecznie dziękuje za okazaną pomoc w rozwijaniu potencjału leczniczego Szpitala i polepszenia warunków hospitalizacji. Za dużą życzliwość, ofiarność, zaangażowanie i troskę o sprawy Służby Zdrowia serdecznie dziękujemy. Podziękowanie to jest również wyrazem wdzięczności od pacjentów, którym mogliśmy udzielić skutecznej pomocy. Bóg zapłać. Podpisany p. prezes Fundacji mgr Józef Baszak. Dodajemy, że w ubiegłą niedzielę na powyższe cele Fundacja zebrała 2 360 zł, co zostało przekazane na konto.

  7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, aby pogłębiać swoje wiadomości i swoją wiarę, poznając jej zasady. Budujmy swoje życie na trwałych fundamentach.

21 kwietnia 2018|