Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 25.03.2018.

 1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na te Wielkie i Święte Dni przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Z doświadczenia wiemy, że w tych Dniach wierni bardzo licznie uczestniczą w świętych tajemnicach naszej wiary.

 2. Według kalendarza, dziś 25 marca, wypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to Dzień Świętości Życia. Uroczystość tę jednak obchodzić będziemy 9 kwietnia, gdyż Wielki Tydzień i oktawa wielkanocna nie dopuszczają żadnych świąt czy uroczystości. Na ołtarzach wyłożone są książeczki na temat „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Są tam odpowiednie informacje, z którymi warto się zapoznać. Chętni mogą się zapisywać na listy tam wyłożone.

 3. Dziś „Gorzkie Żale” o godzinie 17:00. Zapraszamy na to rzewne nabożeństwo upamiętniające Mękę Pana Jezusa i cierpienia Jego Matki. Z pewnością wielu jest takich, którzy w tym roku jeszcze nie byli na Gorzkich Żalach.

 4. W Wielki Poniedziałek i w Wielki Wtorek, w naszej i franciszkańskiej parafii, spowiedź przedświąteczna. Spowiadać będziemy od godziny 8:30 – 12:00 oraz od 14:00 – 18:00. O godzinie 10:00 i 16:00 będzie półgodzinna przerwa. Jak każdego roku, tak i w tym, bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na późniejsze dni, gdyż wtedy nie dajemy rady. Takie prośby przekazujemy każdego roku, ale są one bardzo mało skuteczne. Wierni z okolic Sanoka również korzystają z posługi w naszym kościele, mimo, że w każdej parafii była spowiedź przedświąteczna. Przyjeżdżają także ludzie z zagranicy. Zostawmy im miejsce i czas.

 5. W Wielką Środę, od godziny 8.30 nawiedzać będziemy chorych naszej parafii. Będzie to również spowiedź z okazji pierwszego piątku.

 6. Harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego zapraszają do udziału w Harcerskiej Drodze Krzyżowej po Górach Słonnych, która odbędzie się w Wielką Środę, 28 marca 2018 r. Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 koło Studzienki na Białej Górze, zakończenie ok. 19.00 także na Białej Górze. Drogę Krzyżową poprowadzi franciszkanin, Ojciec Stanisław Lelito. Szczęść Boże! Czuwaj, podpisana Komendant Hufca ZHP Ziemi Sanockiej hm. Krystyna Chowaniec.

 7. W Wielki Czwartek Msza święta Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18:00. Po Mszy św. nastąpi uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do północy. Zachęcamy, aby w ten sposób trwać z Jezusem na modlitwie w Ogrójcu i zamkniętym w Ciemnicy. Odpowiedzmy na to wezwanie: „Czuwajcie i módlcie się”. Wielki Czwartek jest dniem kapłańskim, gdyż wspominamy dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. To dzień wdzięczności za te wielkie dary dla Ludu Bożego, a jednocześnie dzień modlitwy o nowe powołania kapłańskie.

 8. Wielki Piątek, to dzień MĘKI PAŃSKIEJ. Od godzinie 7:00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. „Drogę krzyżową” w tym dniu rozpoczniemy o godzinie 8:00 i 17:15. Liturgię ku czci Męki Pańskiej rozpoczniemy o godzinie 18:00. Na zakończenie nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu, po czym rozpocznie się adoracja. O godzinie 22:00 – już tradycyjnie – ulicami naszego miasta rozpoczniemy nabożeństwo „Drogi krzyżowej”. Rozpocznie się ono w naszym kościele, a zakończy w kościele Ojców Franciszkanów. Prosimy o liczny i nabożny udział w tym nabożeństwie.

 9. Ofiary zebrane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na renowację zabytków w Ziemi Świętej.

 10. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego dyspensy. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia, natomiast post ścisły obowiązuje wiernych, którzy ukończyli osiemnasty rok życia, a nie rozpoczęli sześćdziesiątego. Przepisy Kościoła mówią także, aby i ci, „którzy z racji młodszego wieku nie są związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty”. Zachęcamy także – zgodnie z tradycją – do zachowania postu w Wielką Sobotę, aby jak najgodniej przygotować się do przeżywania największej tajemnicy naszej świętej wiary, aby „dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania”.

 11. W Wielką Sobotę trwamy na modlitwie przy Bożym Grobie rozważając Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela.

 12. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny rozpoczniemy od godziny 9:30 do 16:00. Zgodnie z ogłoszeniem z ubiegłej niedzieli, o godzinie 13.00 pokarmy święcimy na sanockim Rynku. Będzie je święcił ks. abp Adam Szal. W kościele będziemy święcić co pół godziny, chyba, że będą długie kolejki oczekujących do święcenia, to wtedy ten czas zostanie skrócony. Oczekiwanie na święcenie wykorzystajmy na modlitwę.

 13. Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza na 4. Śniadanie Wielkanocne dla Mieszkańców Sanoka, które odbędzie się w Wielką Sobotę, 31 marca 2018 r., o godzinie 13.00, na Rynku. Będą tam rozdawane paschaliki i baranki oraz paczki świąteczne.

 14. UROCZYSTA WIGILIA PASCHALNA (Wielka Sobota) rozpocznie się o godzinie 19:00. Tę wigilię powinniśmy odprawiać nieco później, ale odprawimy ją o tej porze, choć przepisy mówią, że wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy, że nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc. Prosimy przynieść ze sobą świece czy paschaliki i tak je zabezpieczyć, aby wosku nie zlewać na ławki czy na posadzkę, gdyż jest go bardzo trudno wyczyścić. Świece te zapalimy od paschału, aby nam przypominały Chrystusa, który jest ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIEM.

 15. Procesję i uroczystą MSZĘ ŚWIĘTĄ REZUREKCYJNĄ rozpoczniemy o godzinie 6:00. Msze święte w Niedzielę Zmartwychwstania jak i w Poniedziałek Wielkanocny odprawiać będziemy tak, jak w każą niedzielę – jeśli chodzi o godziny rozpoczynania.

 16. Dla Stróżów i Płowiec Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 17:00, zaś Liturgia Wielkiej Soboty o godzinie 18:00.

 17. Święcenie pokarmów w Stróżach rozpoczniemy o godzinie 10:30, a w Płowcach o godzinie 11:00.

 18. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

 19. W Wielkim Tygodniu, ze względu na wielość posług kapłańskich, kancelaria parafialna dostępna będzie tylko w bardzo ważnych sprawach.

 20. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku zwraca się do nas z uprzejmą prośbą o wsparcie żywnościowe w Wielką Sobotę, w czasie święcenia pokarmów. Żywność będzie przeznaczona na stoły biednych i potrzebujących podczas Świąt Wielkanocnych. Jednocześnie Towarzystwo przesyła dla wszystkich Parafian, Darczyńców i ludzi dobrego Serca, życzenia świąteczne.

24 marca 2018|