Obłóczyny w Seminarium przemyskim

W Czwartkowy wieczór, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Seminarium przemyskim bracia z kursu III przywdziali szatę duchowną, która jest zewnętrznym znakiem przynależności do stanu duchownego oraz wyrazem bycia uczniem Jezusa Chrystusa.

Tym bardziej jest to dla naszej Sanockiej Fary ważne wydarzenie, gdyż formujący się na 3 roku nasz kleryk Łukasz, dostąpił zaszczytu przyjęcia szaty duchownej. W specjalnym momencie, pierwszego przywdziania sutanny kl. Łukaszowi towarzyszył nasz ks. Proboszcz Andrzej Skiba.

Uroczystym nieszporom przewodniczył Abp Adam Szal, który też w imieniu Kościoła zezwolił na noszenie stroju przysługującego duchownym oraz pobłogosławił nowoobłóczonych alumnów na dalszą drogę rozeznawania, przygotowania do sakramentu święceń.

W kazaniu Ks. Arcybiskup Przypomniał nam prawdę o tym, że strój duchowny – sutanna,  jest jasnym znakiem dla świata naszej przynależności do Chrystusa, oraz misji jaka z wypływa z tego faktu. Jest ona zobowiązaniem do dawania świadectwa o Chrystusie. Podczas nowenny kaznodzieją był ks. prał. Marian Bocho, codziennie stawiając za przykład postacie kapłanów naszej diecezji. Dziś Ks. Arcybiskup nawiązując do tego cyklu za przywołał postać św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara jako wzoru kapłańskiego oddania i życia.

Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich braci, którzy od tego dnia będą jeszcze wymowniej świadczyć o wierze w Jezusa Chrystusa, a szczególnie za naszego kleryka Łukasza aby ich świadectwo umacniało innych i było pomnażaniem większej chwały Bożej.

8 grudnia 2017|