3 Niedziela Adwentu

3 Niedziela Adwentu – 17.12.2017.

 1. Na godzinę 12.30 zapraszamy na Mszę świętą i nabożeństwo do św. Rity.
 2. W tym tygodniu, w czwartek i piątek, 21 i 22 grudnia, w naszej i franciszkańskiej parafii odbędzie się spowiedź parafialna. Spowiadamy od 8.30 do 12.00 oraz od 14.00 do 18.00, z półgodziną przerwą o godzinie 10.00 oraz 16.00. W sobotę nawiedzać będziemy chorych parafii. Spowiedzi w tym dniu już nie będzie.
 3. Burmistrz Sanoka wraz z dyrektorem Caritas Archidiecezji Przemyskiej serdecznie zaprasza 22 grudnia 2017 roku (piątek) na „Spotkanie Wigilijne na Rynku”. W programie m. in.: recital kolęd i pastorałek w wykonaniu Olgi Bończyk, znanej aktorki filmowej i teatralnej; wspólne kolędowanie z zespołem SOUL i SOULIKI, żywa szopka, kiermasz Bożonarodzeniowy oraz degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych. Będzie także możliwość zabrania do domu Betlejemskiego Światełka Pokoju. Zapraszamy na godzinę 15.30. Spotkanie rozpoczniemy modlitwą z ks. bp. Stanisławem Jamrozkiem, po której będzie okazja do składania sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem. Zakończenie ok. godz. 18.00.
 4. W sobotę, 23 grudnia, przypada rocznica święceń biskupich naszego metropolity, ks. abp. Adama Szala, a w niedzielę dzień jego imienin. Pomódlmy się w jego intencji.
 5. Najbliższa niedziela, 24 grudnia, to także dzień wigilijny. Wieczorem zasiądziemy do stołu wieczerzy wigilijnej. Zacznijmy ten wyjątkowy wieczór wspólną modlitwą, odczytaniem Ewangelii o Bożym Narodzeniu, połamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. Niech w naszych domach zabrzmią też kolędy. Na Wigilię nie podajemy alkoholu.
 6. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę, ze względu na Wigilię, nie ma Mszy świętych po południu, a więc o godz. 16.00 i 18.00. Niech to niedzielne popołudnie, tak wyjątkowe, będzie czasem poświęconym najbliższym i przygotowaniu do Wigilii.
 7. W Stróżach i Płowcach w czasie Świąt godziny odprawiania Mszy świętych pozostają bez zmian. Pasterka w Stróżach i Płowcach będzie o godzinie 22:00.
 8. O północy, odprawimy Mszę świętą zwaną pasterską. Zapraszamy wszystkich chętnych na to wyjątkowe przeżywanie tajemnicy przyjścia Boga do człowieka.
 9. W poniedziałek – 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze święte jak w każdą niedzielę jeśli chodzi o godziny celebrowania Mszy świętych. Podobnie też i na św. Szczepana. W te trzy dni nie będzie nieszporów.
 10. Posłuchajmy jak Uroczystość Bożego Narodzenia obwieszcza Martyrologium Rzymskie: „25 grudnia, 8 dzień przed kalendami styczniowymi, 7 dzień kalendarza księżycowego. Po upływie wielu wieków od stworzenia świata, kiedy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i uformował człowieka na swoje podobieństwo, a także po wielu wiekach, od kiedy po potopie Najwyższy położył tęczę między chmurami jako znak przymierza i pokoju; dwadzieścia jeden wieków po wyruszeniu Abrahama, naszego ojca w wierze, z Ur Chaldejskiego; trzynaście wieków po wyjściu Izraela z Egiptu pod przewodem Mojżesza; około tysiąc lat po namaszczeniu Dawida na króla Izraela; w sześćdziesiątym piątym tygodniu, według proroctwa Daniela; w czasie sto dziewięćdziesiątej czwartej Olimpiady; w roku 752 od założenia Rzymu; w czterdziestym drugim roku panowania Cezara Oktawiana Augusta; kiedy na całym świecie zapanował pokój, Jezus Chrystus, odwieczny Bóg i Syn odwiecznego Ojca, chcąc uświęcić świat swoim miłościwym przyjściem, poczęty z Ducha Świętego, po upływie dziewięciu miesięcy od poczęcia, rodzi się w Betlejem Judzkim z Maryi Dziewicy, stawszy się człowiekiem. Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa według ciała”.
 11. Mamy jeszcze pewną ilość świec wigilijnych. Można się w nie zaopatrzyć w zakrystii.
 12. W ostatni dzień Roku Pańskiego 2017, przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. O godzinie 11.00 odprawimy Mszę świętą w intencji jubilatów, którzy obchodzą rocznice bądź też jubileusze swoich ślubów. Prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub do kancelarii parafialnej.
 13. Mamy do przekazania małe książeczki z tegorocznym hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Warto je nabyć za dowolną ofiarę, aby odnowić w sobie sakrament bierzmowania i Dary Ducha Świętego. Są tam też modlitwy do Ducha Świętego.
 14. Komunikat ks. Jana Wosiewicza, kapelana szpitala w Sanoku w sprawie „Nawiedzenia szpitali w Polsce przez relikwie i obraz „Szlachetnych Polaków w Służbie Zdrowia”.
 15. Podajemy obrzęd wieczerzy wigilijnej:

  Zasiadając do wigilijnego stołu
  Wokół odpowiednio udekorowanego i nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi się rodzina. Na stole znajduje się Księga Pisma Świętego oraz świeca CARITAS. Wszyscy stoją. Ktoś z rodziny zapala świecę.

  Prowadzący: Światło Chrystusa.
  Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
  P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  W: Amen.

  P: Słowa Ewangelii według św. Łukasza (2,1-14)

  „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli, lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

  Śpiew kolędy np. ”Wśród nocnej ciszy..”

  P: Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Adama, arcybiskupa seniora Józefa, biskupa Stanisława, kapłanów, diakonów, wszystkich wierzących w Chrystusa, naszych bliskich, krewnych, znajomych i przyjaciół, sąsiadów, jak również tych, którzy już od nas odeszli. Niech wszystkich Pan obdarzy swoja miłością i pokojem.

  W: Ojcze nasz…

  P: Panie Boże, Ty sprawiłeś , że ta  święta  noc  zajaśniała  blaskiem  prawdziwej  światłości Twojego Syna : spraw, abyśmy  w  naszym  codziennym  postępowaniu jaśnieli  blaskiem  Twojej światłości . Pobłogosław  nas  i  te opłatki, którymi  będziemy  się  dzielić  zwyczajem  naszych  ojców.  Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz   nas  wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.

  W: Amen.

  Wszyscy dzielą się opłatkiem przekazując sobie znak pokoju i składając życzenia. Podczas wieczerzy wigilijnej śpiewamy kolędy

 16. Tylko dla mieszkańców Płowiec i Stróżów: Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie spisu zwierząt. Liczbę zwierząt trzeba podać najpóźniej do 31 grudnia. Szczegóły informacyjne na zewnątrz.
19 grudnia 2017|