Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada w Sanoku, podobnie jak w całym kraju obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców utożsamiających się z historią państwa. Udział w obchodach wzięli przedstawiciele władz na różnych szczeblach: Poseł na Sejm RP dr Piotr Uruski, Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, Starosta Sanocki Roman Konieczny, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy sanockich instytucji, poczty sztandarowe, środowiska patriotyczne, harcerze Hufca ZHP Ziemi Sanockiego. Wydarzenie to uświetniła kompania reprezentacyjna 21. Batalionu Logistycznego w Rzeszowie a także sanocki oddział górniczej orkiestry PGNiG.

Miejscem rozpoczęcia uroczystości był Kościół Farny. Mszy Świętej w intencji ojczyzny przewodniczył ks. prałat Feliks Kwaśny. Eucharystię koncelebrowali: Archiprezbiter Sanocki ks. prałat dr Andrzej Skiba, ks. Prałat Piotr Buk, ks. Stanisław Jachowicz, ks. Michał Błaszkiewicz, ks. Waldemar Gawron, ks. Stanisław Prucnal oraz O. Stanisław Lelito. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Skiba.

Po zakończeniu modlitewnego spotkania, jego uczestnicy udali się w uroczystym kondukcie na cmentarz. Podczas przemarszu zatrzymano się przy Krzyżu Pamięci, pomniku Tadeusza Kościuszki oraz „Krzyżu Powstańców”, gdzie przedstawiciele władz złożyli wieńce.

Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na kwaterze wojskowej na cmentarzu w Sanoku. Rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego. Następnie przemówił Burmistrz Tadeusz Pióro. Po przemowie, modlitwę za poległych odmówił wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego ks. Tomasz Podolak. Przedstawicielka batalionu logistycznego odmówiła Apel Pamięci.

11 listopada 2017|