Jubileusz Święceń kapłańskich rocznika 1972

Kapłani z rocznika święceń 1972 obchodzili Jubileusz 45-lecia kapłaństwa. Zjazd koleżeński miał miejsce w kościele pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, w miejscu niezwykłym, bo na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie została przeniesiona zabytkowa świątynia z Bączala Dolnego (k. Jasła). Miejsce nieprzypadkowe, gdyż w kościele ochrzczony został jeden z kapłanów – nieżyjący już ks. Józef Zięba. Był to także jubileusz kapłaństwa, naszego księdza proboszcza Andrzeja Skiby.

Uczestnicy zjazdu zgromadzili się na eucharystii by podziękować Chrystusowi, Jedynemu i Najwyższemu Kapłanowi za dar kapłaństwa. Swoją modlitwą objęli zarówno żyjących jak i zmarłych kapłanów rocznika święceń 1972. Mszy Świętej przewodniczył J. E. ks. Bp. Edward Białogłowski. W koncelebrę włączyli się również ks. prałat Feliks Kwaśny, ks. Waldemar Gawron oraz ks. neoprezbiter Szczepan Wiśniewski. Mszę Świętą uświetniły pieśni wykonywane przez Zespół Wokalny „Soul” oraz Męski Chór z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku. Podczas uroczystości wystąpiła również orkiestra dęta „Avanti”. Zdjęcia z tego wydarzenia wykonał p. Marian Kraczkowski.

13 czerwca 2017|