Intencje od 16 do 22 stycznia 2016

Poniedziałek – 16.01

6.30 + Maria i jej rodzice i bracia
7.00 + Józef (greg.)
7.30 1. + Mieczysław Patronik (greg.)
2. + Jerzy Adamski, Kazimierz i Anna
18.00 + Elżbieta Bąk int. od klubu Emerytów ZNP
2. o bł. Boże dla Ojczyzny, ks. Opiekuna i pozostałych kapłanów, dla członków grupy św. O. Pio, ich rodzin i czcicieli O. Pio

Wtorek – 17.01

6.30 + Jerzy Kijowski
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczysław Patronik (greg.)
18.00 1. + Maria Kędzior int. od Krystyny, Elżbiety i Stanisława
2. + Józefa (f) i Jan Pitera

Środa – 18.01

6.30 + Jerzy Kijowski
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczysław Patronik (greg.)
18.00 1. + Włodzimierz Marczak int. od Oli Sikory i Kazimiery Marczak
2. o zdrowie i bł. Boże dla sióstr z Róży MB Ostrobramskiej, ich rodzin i kapłanów pracujących w tutejszej parafii

Czwartek – 19.01

6.30+ Cecylia, Jakub, Mieczysław, Bronisław, Jan, Józef
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczysław (greg.)
18.00 1. + Tomasz
2. ++ z Róży św. Weroniki

Piątek – 20.01

6.30 + Marta 27 r. śm., Halina, Adam
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczysław Patronik (greg.)
18.00 1. + Włodzimierz Marczak
2. + ks. Marian Burczyk

Sobota – 21.01

6.30 + Jerzy Kijowski int. od rodziny Rogozińskich
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczysław Patronik (greg.)
18.00 1. + Teresa Suda 9 r. śm. oraz ++ z rodziny
2. + Zenon

Niedziela – 22.01

6.30 za parafian
8.00 + Mieczysław Patronik (greg.)
9.30 + Andrzej 26 r. śm.
11.00 + Józef (greg.)
12.30 + Edward Krystyński 9 r. śm.
16.00 + Stanisława (f) Falkiewicz
18.00 + Cecylia i Władysław Sajnóg oraz + Janina, Roman, Tadeusz Hocyk

18 stycznia 2017|