Terenowe Koło Polskiego Związku Głuchych

Terenowe Koło Polskiego Związku Głuchych

Na terenie naszej parafii działa również Duszpasterstwo Osób Głuchoniemych. Osoby niesłyszące z Sanoka i okolic gromadzą się dwa razy w miesiącu na Mszy świętej w języku migowym w kaplicy św. Maksymiliana. Ponadto wyjeżdżają na rekolekcje zamknięte czy pielgrzymki. Duszpasterską troskę nad tymi osobami sprawuje ks. Łukasz Piróg.