Wielki Piątek – Stróże Małe

Trwając w Triduum Paschalnym, w Wileki Piątek o godzinie 17 rozpoczeła się celebracja Liturgii Wielkiego Piątku i adoracji krzyża w Stróżach małych.

30 marca 2018|