Świetlica parafialna CARITAS

Świetlica parafialna CARITAS

Przy naszej parafii, w budynku plebanii od kwietnia 2017r . działa świetlica socjoterapeutyczna utworzona w ramach projektu „Wsparcie w dobrym stracie” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Od samego początku świetlica cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. W momencie rekrutacji już w marcu mieliśmy zgłoszonych 40 osób. Na dzień dzisiejszy w ramach założeń projektu jest ich 30, ale bardzo dużo dzieci przychodzi gościnnie, (w związku z czym prowadzimy rekrutację ciągłą). Nasi wychowankowie to osoby w wieku od 10 do 18 lat. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00, w tym czasie prowadzone są darmowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, informatyki, muzyki i tańca. Dodatkowo dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych korepetycji z matematyki i języka angielskiego oraz pomocy w odrabianiu zadań, a także z darmowego jednego ciepłego posiłku (zupa). Pracownikami świetlicywykwalifikowane osoby: wychowawcy z powołania, instruktorzy tańca i muzyki, lektor języka angielskiego, informatyk oraz specjaliści: psycholog, terapeuta, pedagog. Wszyscy oni nastawieni są na kontakty z dziećmi i pomoc w każdej sytuacji nie tylko szkolnej, a także osobistej, dzięki czemu prowadzi się działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych w zależności od potrzeb wychowanka.

Jednostka jest nastawiona na współpracę z rodzinami, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, policją, strażą miejską, strażą pożarną i wszystkimi innymi instytucjami, które działają na rzecz społeczeństwa. Dowodem na to jest min. udział w dniu otwartym Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, wizyta oraz rozmowa z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji w Sanoku, uczestnictwo w Dniu Miłosierdzia Bożego przy Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Planowane są również wycieczki jak choćby wyjazd do Warszawy w celu zwiedzania Centrum Nauki Kopernika oraz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku.

Świetlica socjoterapeutyczna to nie tylko miejsce sprzyjające nauce, ale przede wszystkim miejsce, gdzie młody człowiek może sprawnie się rozwijać emocjonalnie, intelektualnie co z pewnością zaowocuje poprawą sytuacji w dalszym funkcjonowaniu zarówno w domu, szkole jak i społeczeństwie. Osoby zainteresowane uczestnictwem oraz współpracą zachęcamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego: 573 019 399.