Ruch Światło-Życie – Oaza Młodzieżowa

Ruch Światło-Życie – Oaza Młodzieżowa

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś do młodzieży oazowej takie słowa: „jest mi osobiście bliski ten styl życia […] Ja myślę, moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie: OAZA. W jakimś znaczeniu życie jest jednak pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz”. (Kardynał Karol Wojtyła, Dzień Wspólnoty, Tylmanowa 16 VIII 1972 r.)

Nie chcemy pustyni w naszych środowiskach, w naszych sercach… dlatego też tworzymy OAZĘ, która ma być dla nas miejscem zaczerpnięcia Żywej Wody. Tą Wodą Życia jest Jezus Chrystus, który daje nam Siebie w Swoim Słowie, modlitwie, Liturgii i Miłości Wspólnoty.

Zapraszamy i Ciebie do tworzenia tej Wspólnoty z nami

Spotykamy się w piątki po wieczornej Mszy Świętej, ok. 18.50. Najlepiej rozpocząć Eucharystią o godz. 18.00.