Krucjata Eucharystyczna

Krucjata Eucharystyczna

Krucjata Eucharystyczna-pełna nazwa Eucharystyczny Ruch Młodych- to międzynarodowa wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
Wspólnota, która istnieje od wielu lat w naszej parafii bierze czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne, które mają na celu: wdrażanie dzieci do czynnego udziału we Mszy św., rozbudzenie w dzieciach pragnienia modlitwy i nauczenia różnych jej form. Pogłębiamy więź z Kościołem i apostołujemy oraz jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Na naszych piątkowych spotkaniach nie brakuje też radości, zabawy i śpiewu.
Jako Krucjata przygotowujemy zawsze liturgię niedzielnej Mszy Św. dla dzieci oraz jej oprawę muzyczną. Krucjata zawsze czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach parafialnych oraz nabożeństwach. Bierzemy udział w majówkach, przygotowujemy i prowadzimy nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci oraz nabożeństwa różańcowe. Bierzemy czynny udział w roratach w procesji z lampionami i procesji Bożego Ciała oraz trzymamy straż modlitewną przy ciemnicy. Spotykamy się w piątek na spotkaniu formacyjnym i liturgii oraz w niedzielę na wspólnej Mszy św. dla dzieci. Krucjata liczy obecnie 32 osoby. Jesteśmy podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodsze-szkoła podstawowa i starsza gimnazjaliści i licealiści. Krucjata wpisana jest w życie naszej parafii i jako grupa dziecięco-młodzieżowa działa dość prężnie.