Intencje

Intencje

Intencje Mszalne

28.05.2018

PONIEDZIAŁEK

6.30

+ ks. Tomasz

7.00

+ Elżbieta – int. od rodziny Cisłów z Przemyśla

7.30

+ Lucyna Krystyńska

18.00

1. + Aniela Zając (greg.)

2. + Adam Florek w 2 rocz. śmierci

3. O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla powołanych do kapłaństwa z naszej parafii i ich rodzin, dla kapłanów i sióstr zakonnych pracujących w naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, ożycie wieczne z Chrystusem dla zmarłych kapłanów z naszej parafii

4. + Stefan Kontski

29.05.2018

WTOREK

6.30

+ Maria i Mieczysław

7.00

+ Andrzej

7.30

+ Lucyna Krystyńska

18.00

1. + Aniela Zając (greg.)

2. W intencji Róży pani Marii Lipińskiej

3. + Wanda

30.05.2018

ŚRODA

6.30

+ Maria, + Mariola i + Jerzy Graboś

7.00

+ Jan i + Maria

7.30

+ Maciej Pitera

18.00

1. + Aniela Zając (greg.)

2. + Wojciech Hipner w 5 rocz. śmierci

3. + Elżbieta Sajdak

31.05.2018

CZWARTEK

6.30

+ Lucyna Krystyńska – int. od rodziny Mazgaj

8.00

+ Konstanty i Paulina w 24 rocz. śmierci

9.30

+ Lucyna Krystyńska

12.30

+ Olga i + Piotr, i ++ z rodziny

16.00

+ Bernard w 20 rocz. śmierci

18.00

+ Zofia, Stanisław, + Wojciech Pierożyńscy i ++ z rodziny

01.06.2018

PIĄTEK

6.30

1. O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i ich rodzin

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

+ Maria, + Mariola i + Jerzy Graboś

7.30

+ Stanisław Marszałek, + Maria, + Władysław, + Karolina, + Szymon

18.00

1. + Witold Waszczuk (pierwsza greg.)

2. + Czesława Hydzik w 6 rocz. śmierci

02.06.2018

SOBOTA

6.30

+ Stanisław (m) Blama – int. od siostry

7.00

+ Edward Świder w 8 rocz. śmierci, + Marek Świder, tragicznie zmarły

7.30

+ Lucyna Krystyńska

9.00

Msza Święta z okazji 60 rocznicy matury

18.00

1. + Witold Waszczuk (greg.)

2. o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla braci z róży św. Jana Pawła II i ich rodzin

3.

03.06.2018

NIEDZIELA

6.30

Za parafian

8.00

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sióstr z Róży św. Józefa

9.30

+ Witold Waszczuk (greg.)

11.00

+ Jan Demczak

12.30

+ Ryszard Chorostyński w 9 rocz. śmierci

16.00

W int. Haliny i Adama w 40 rocznicę ślubu

18.00

+ Mikołaj, + Helena i + Jerzy

04.06.2018

PONIEDZIAŁEK

6.30

+ Edmund Derwisz

7.00

+ Jan i + Anna

7.30

+ Witold Waszczuk (greg.)

18.00

1. + Lucyna Krystyńska

2. + Andrzej Nabywaniec w 3 rocz. śmierci

3. + Seweryna (f) i + Ignacy Zatwarniccy – int. od córek

05.06.2018

WTOREK

6.30

+ Edmund Derwisz

7.00

+ Grizelda Ząbkiewicz – od przyjaciół Marylki, Beatki, Ziutki, Lidii, Izy

7.30

+ Witold Waszczuk (greg.)

18.00

1. + Witold

2. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie dla sióstr z róży bł. Jana Balickiego, ich rodzin, oraz o radość życia wiecznego dla + ks. Tomasza Grzywny

3. + Danuta Wierzbicka

06.06.2018

ŚRODA

6.30

+ Edmund Derwisz

7.00

+ Grizelda Ząbkiewicz – od siostry Ireny z mężem

7.30

+ Witold Waszczuk (greg.)

18.00

1. + Karol

2. + Lesław Pytlowany – od brata Edwarda z rodziną

3. + Adam Wierzbicki

4. + Alina i + Magdalena

07.06.2018

CZWARTEK

6.30

+ Edmund Derwisz

7.00

+ Grizelda Ząbkiewicz – od Jolanty Pałys z rodziną

7.30

+ Witold Waszczuk (greg.)

18.00

1. O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla powołanych do kapłaństwa z naszej parafii i ich rodzin, dla kapłanów i sióstr zakonnych pracujących w naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, ożycie wieczne z Chrystusem dla zmarłych kapłanów z naszej parafii

2. + Kazimierz i + Ludwika

3. + Lucyna Krystyńska

4. O Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla opiekunów dzieci pierwszokomunijnych ks. Pawła i ks. Łukasza

08.06.2018

PIĄTEK

6.30

+ Grizelda Ząbkiewicz – od Tadeusza Niemca z rodziną

7.00

+ Stanisława (f) i + Marian Drwięgowie

7.30

1. + Witold Waszczuk (greg.)

2. O zdrowie dla rodziców

18.00

1. + Jan, + Felicja, + Bronisława (f), + Grzegorz i + Andrzej

2. + Lucyna Krystyńska

3. + Piotr w 7 rocz. śmierci

4. + Emilia (f) Zamorska – int. od sąsiadów

09.06.2018

SOBOTA

6.30

+ Grizelda Ząbkiewicz – ofiara rodziny Prejsnar i Sokołowskich

7.00

+ Witold

7.30

+ Witold Waszczuk (greg.)

18.00

1. + Władysława w 15 rocz. śmierci

2. + Ewa Wojtuszewska – int. od Dyrekcji i pracowników Niepublicznego Kolegium Języków

10.06.2018

NIEDZIELA

6.30

Za parafian

8.00

+ Witold Waszczuk (greg.)

9.30

+ Lucyna Krystyńska

11.00

+ Jan

12.30

+ Zdzisława (f) Śliwa i + Eugeniusz Śliwa w 13 rocz. śmierci

16.00

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla sióstr z róży św. Józefa

18.00

+ Adam Rogowski w 3 rocz. śmierci

Intencje Pogrzebowe